XXVII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Sakralnej

Szczegółowy program koncertów w 2017 roku zostanie podany niebawem.